head_bg

Nyheter

Utvecklingen av API-industrin och läkemedelsindustrin är oskiljaktig, till och med konsekvent. Det är underförstått att på grund av den allt strängare miljöövervakningen måste API-tillverkare optimera processen eller minska produktionsskalan under de ursprungliga förhållandena, vilket kommer att leda till prisökningen på API. Dessutom har tillverkarna av kemiska råvaror uppströms av API också samma problem. Endast ett fåtal API-företag kan producera vissa produkter, vilket objektivt bildar en oligopol-situation. Ökningen av API-priserna kommer också att påverka läkemedelsföretagen i en viss utsträckning. Enligt branschen är råvarupriserna stigande, och nedströms läkemedelsföretag klagar ständigt, vilket också direkt påverkar medicineringen av patienter.

Xinghuas arbete är uppströms länken för läkemedelsindustrin, och han är djupt oroad över prishöjningen på API. Nyligen har det rapporterats att prisövervakningsadministrationen för den statliga administrationen för marknadsövervakning har anförtrott China Chemical Pharmaceutical Industry Association att organisera ett symposium om leverans av råvaror till relevanta företag att delta i konferensrummet för den statliga förvaltningen av marknadsövervakning. Ledare för pristillsynsbyrån och Anti Monopolbyrån för den statliga förvaltningen av marknadsövervakning hade ett djupgående utbyte och kommunikation med företrädarna för deltagande företag om problemen i priset och leveransen av API.

Zouping Mingxing Chemical kommer att kontrollera prisutvecklingen av API inom ramen för nationell politik och globala marknadsregler för att rensa upp och stabilisera den globala marknadsmiljön.


Inläggstid: Jan-11-2021